Min politiska paradox

Jag är emot en tydlig och stark överstatlighet. Där en individ inte ges chansen att bestämma vad som är bäst för individen och dennes livssituation.

Men då individer är individer och individer är idioter behövs en stark överstatlighet. Mest eftersom individer inte är kapabla att använda sunt förnuft i processen om involverar beslutsfattning. (Se valfri tvkanal för referens.)

Fast, bakom en överstatlighet finns det individer.

Vilket gör att det hela fastnar lite där.

One comment

  1. E

    Staten är dock en utbildad klump individer som går genomgå en väldigt massa prövningar, remissinstanser och expertutlåtanden innan de tar beslut, Individen i pöbeln baserar sina beslutet utefter eget huvud, Ett huvud som exempelvis med stor sannolikhet innehåller något av följande tramserier: En positiv bild av paradise hotell, SD-sympatier eller rojalism.. Men ja, en poäng har du.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>