Lilla ledarskapsskolan

Efter att ha blivit utsatt för ledarskap lite på sistone, har jag ett par tankar om just ledarskap:

– Det är bättre att ta ett felaktigt beslut än att inte ta något beslut alls. Några beslut alls.

– Att säga: ”Jag tar med mig detta” Fungerar bara om ”detta” verkligen tas med någonstans. Och återkommer i omarbetat kontext.

– Att som ledare ha: ”Jag vet inte.” eller ”Troligtvis borde det vara så”, alternativt en kombination av de båda som favorituttryck fungerar inte i längden. Fungerar ungefär lika länge som apoteket har öppet när man är bakis.

– Att ena gruppen är att föredra. Speciellt om alternativet är att söndra gruppen genom att höja uppenbart icke-insatta individers åsikter till skyarna.

– Det är bättre att inte ha någon agenda alls än samma agenda på varje veckomöte.

– Om det behövs ett veckomöte är ledarskapet troligtvis frånvarande.

– Om ledarskapet är frånvarande, vilket troligtvis är nödvändigt i perioder, kan ledarskapet och viss mandat att fatta beslut med fördel delegeras.

– Sluta prata om dina barn i tid och otid.

– Har du som ledare en gud du tillber. Håll den borta från veckomötet.

– Har man problem att delegera ledarskap, kanske man ska överväga att inte placera sig i en ledarroll. Alternativt inte vara mer oinsatt och oengagerad än valfri kommunpolitiker.

– Om alla projektdeltagare efterfrågar en helhetsbild kring vad projektet skall utföra. Då kan det vara en idé att tillhandahålla en sådan. Alternativt delegera framställningen till någon.

– Att säga att är ”högt i tak” i projektet och uppmuntra till förbättringsförslag, för att sedan kasta ut projektmedlemmar som kommer med förbättringsförslag, gör inte direkt underverk för vare sig förtroende eller engagemang.

– Det här med buzz words?

– Att efter tre månader fortfarande inte veta hur en projektor fungerar?

– Willy Wonka var en bra chef. En kul chef! På film.

– Att mer eller mindre beordra övertid och ställa in semestrar för att ro en leverans i land kanske fungerar och vissa fall till och med motiverat. Men inte om det beror på dålig projektplanering och/eller en oförmåga att prioritera. Att mer eller mindre beordra övertid och ställa in semestrar och sedan gå hem tidigare fyra dagar av fem, samt åka på semester själv, skulle kunna resultera i viss skepsis från projektdeltagarna.

– Att säga en sak till projektdeltagare och en annan till projektdeltagarnas chefer? Njea.

– Det är inte ledarskap att befordra folk över sin egen kompetensnivå. Det är efterblivenhet.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>